YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế:

  • A. Lực lượng sản xuất; quan hệ sản xuất.
  • B. Lực lượng sản xuất; kiến trúc thượng tầng.
  • C. Lực lượng sản xuất; quan hệ sản xuất; kiến trúc thượng tầng.
  • D. Quan hệ sản xuất; kiến trúc thượng tầng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94383

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA