YOMEDIA

Bài tập 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 47 sách GK Toán GT lớp 12

Số điểm cực trị của hàm số \(y=-\frac{1}{3}x^3-x+7\) là:

(A) 1;

(B) 0;

(C) 3;

(D) 2.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Hàm số \(y=-\frac{1}{3}x^3-x+7\) có: 

\(y'=-x^2-1<0, \forall x\in R\) cho nên không có điểm cực trị.

⇒ Đáp án B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 47 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA