YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 88 trang 65 SGK Toán 12 NC

Bài tập 88 trang 65 SGK Toán 12 NC

Hàm số \(y = x - \sin 2x + 3\)

(A) Nhận điểm \(x =  - \frac{\pi }{6}\) làm điểm cực tiểu.

(B) Nhận điểm \(x =  \frac{\pi }{2}\) làm điểm cực đại.

(C) Nhận điểm \(x =  - \frac{\pi }{6}\) làm điểm cực đại.

(D) Nhận điểm \(x =  - \frac{\pi }{2}\) làm điểm cực tiểu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(y' = 1 - 2\cos 2x;y'' = 4\sin 2x\)

Ta có: \(y'\left( { - \frac{\pi }{6}} \right) = 0\) và \(y''\left( { - \frac{\pi }{6}} \right) < 0\)

Hàm số nhận điểm \(x =  - \frac{\pi }{6}\) làm điểm cực đại.

Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 88 trang 65 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON