ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 tr 47 sách GK Toán GT lớp 12

Số điểm cực đại của hàm số y = x4 + 100 là:

(A) 0;

(B) 1;

(C) 2; 

(D) 3.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Hàm số: y = x4 + 100 có:

y' = 4x3, y' = 0 ⇔ x = 0.

Bảng biến thiên bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12

⇒ Chọn đáp án A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 47 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1