ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.86 trang 41 SBT Toán 12

Giải bài 1.86 tr 41 SBT Toán 12

Hoành độ các điểm cực tiểu của hàm số \(y = {x^4} + 3{x^2} + 2\) là:

A. x = −1               

B. x = 5

C. x = 0                   

D. x = 1, x = 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(y' = 4{x^3} + 6x = 2x\left( {2{x^2} + 3} \right);\)

\(y' = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

Do \(a = 1 > 0\) nên hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 và không có điểm cực đại.

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.86 trang 41 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1