ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.90 trang 42 SBT Toán 12

Giải bài 1.90 tr 42 SBT Toán 12

Số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = \left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + x + 4} \right)\) với trục hoành là:

A. 2                                       

B. 3

C. 0                                       

D. 1

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phương trình hoành độ giao điểm: 

\(\begin{array}{l}
\left( {x - 3} \right)\left( {{x^2} + x + 4} \right) = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x - 3 = 0\\
{x^2} + x + 4 = 0\,(VN)
\end{array} \right. \Leftrightarrow x = 3
\end{array}\)

Vậy đồ thị hàm số có 1 điểm chung duy nhất với trục hoành.

Chọn D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.90 trang 42 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1