YOMEDIA

Bài tập 3 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 tr 47 sách GK Toán GT lớp 12

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y=\frac{1-x}{1+x}\) là:

(A) 1;

(B) 2;

(C) 3;

(D) 0;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Đồ thị hàm số \(y=\frac{1-x}{1+x}\) có một tiệm cận ngang là đường thẳng y = -1 và một tiệm cận đứng là đường thẳng  x= - 1.

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 47 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Thu Hang

  Câu 1: Tìm điểm M thuộc đò thị(c): \(y= x^3-3x^2-2\) biết hệ số góc của tiếp tuyến với (c) tại M bằng 9

  A.M(1;-6),M(-3;-2) B.M(-1;-6),M(3;-2) C.M(-1;-6),M(-3;-2) D.M(1;6),M(3;2)

  Câu 2: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số \(y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+4\) biết tiếp tuyến song song với đt d:y= \(3x-\frac{20}{3}\) là:

  A.y=3x+4;y=\(3x-\frac{20}{3}\) B.y=3x-4;y=\(3x-\frac{40}{3}\) C.y=3x+4 D.y=3x-4

  Câu 3: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (0;10) đẻ đường thẳng d:y=-x+m cắt đò thị hàm số \(y=\frac{2x+1}{x-1}\)tại hai điểm phan biệt

  A.5 B.6 C.7 D.8

  Câu 4: Đặt a=log126, b=log12 7. Hãy biểu diễn log27 theo a và b

  \(A.\frac{a}{b+1} B.\frac{b}{1-a} C.\frac{a}{b-1} D.\frac{b}{a+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Tìm m để đồ thị hàm số: y=mx cắt đồ thị y= x3-3x2 tại ba điểm phân biệt trong đó có hai điểm có hoành độ dương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Một hộp không nắp được làm từ một mảnh tôn có diện tích là S(x). Hộp có đáy là một hình vuông có cạnh x(cm), chiều cao h(cm) và thể tích là 500cm3. Tìm x sao cho S (x) nhỏ nhất.

  A.x=50 (cm) B.x=10 (cm) C.x=100 (cm) D.x=20 (cm)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  (C) : y= \(\dfrac{x+3}{2x+1}\)có bao nhiêu toạ độ nguyên?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>