YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 100 trang 67 SGK Toán 12 NC

Bài tập 100 trang 67 SGK Toán 12 NC

Các đồ thị của hai hàm số \(y = 3 - \frac{1}{x}\) và \(y = 4{x^2}\) tiếp xúc với nhau tại điểm M có hoành độ là:

(A) x = -1

(B) x = 1

(C) x = 2

(D) \(x = \frac{1}{2}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
f\left( x \right) = g\left( x \right) \Leftrightarrow 3 - \frac{1}{x} = 4{x^2}\\
 \Leftrightarrow 4{x^3} - 3x + 1 = 0\\
 \Leftrightarrow {\left( {2x - 1} \right)^2}\left( {x + 1} \right) = 0\\
f'\left( {\frac{1}{2}} \right) = g'\left( {\frac{1}{2}} \right) = 0
\end{array}\)

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 100 trang 67 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON