ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.93 trang 42 SBT Toán 12

Giải bài 1.93 tr 42 SBT Toán 12

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

A. Hàm số \(y = {x^3} - 5\) có hai cực trị.

B. Hàm số \(y = \frac{{{x^4}}}{4} + 3{x^2} - 5\) luôn đồng biến.

C. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 2}}{{5 - x}}\) là y = − 3.

D. Đồ thị hàm số \(y = \frac{{3{x^2} - 2x + 5}}{{{x^2} + x + 7}}\) có hai tiệm cận đứng

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án A: Xét hàm \(y = {x^3} - 5\) có \(y' = 3{x^2} \ge 0,\forall x \in R\) nên hàm số đồng biến trên RR và không có cực trị.

A sai.

Đáp án B: Xét hàm \(y = \frac{{{x^4}}}{4} + 3{x^2} - 5\) là hàm đa thức bậc bốn trùng phương nên không thể xảy ra trường hợp luôn đồng biến.

B sai.

Đáp án C: Đồ thị hàm số \(y = \frac{{3x - 2}}{{5 - x}}\) có TCN y = −3.

C đúng.

Đáp án D: Đồ thị hàm số \(y = \frac{{3{x^2} - 2x + 5}}{{{x^2} + x + 7}}\) không có TCĐ vì \({x^2} + x + 7 > 0,\forall x\).

D sai.

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.93 trang 42 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Co Nan

  cho 3 số x,y,z thỏa mãn \(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{1}{x+y+z}\)

  cmr \(\dfrac{1}{x^{2009}}+\dfrac{1}{y^{2009}}+\dfrac{1}{z^{2009}}=\dfrac{1}{x^{2009}+y^{2009}+z^{2009}}\)

  giúp mình nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  A La

  Goi ( \(c\) ) là đồ thị của hàm số

  y = \(\int\left(x\right)=-x^4+2x^2+x.\)

  Chứng minh rằng , tiếp tuyến của ( \(c\) ) tại điểm A(-1;0) cx la tiep tuyen cua ( \(c\) ) tại một tiếp điểm khác . Tìm các tọa độ của tiếp điểm đó.

  : ))) , @Hoang Hung Quan@CÔNG CHÚA THẤT LẠC

  Bài này hơi khó nên nhớ cả 2 người vậy , cố gắng hết sức nhé !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  giúp tôi với '

  cho hàm số: y= x3 + bx + c ; có đồ thị (P)

  Tìm b, c sao cho đường thẳng y=x tiếp xúc với (P) tại M(1,1)

  cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2.000.000 đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho thuê mỗi căn hộ 100.000 đồng một tháng thì sẽ có 2 căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng.

  cách giải bài toán như thế nào ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1