YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 81 trang 64 SGK Toán 12 NC

Bài tập 81 trang 64 SGK Toán 12 NC

Hàm số \(f\left( x \right) = 6{x^5} - 15{x^4} + 10{x^3} - 22\)

(A) Nghịch biến trên R;

(B) Đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right)\);

(C) Đồng biến trên khoảng R;

(D) Nghịch biến trên khoảng (0;1).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = 30{x^4} - 60{x^3} + 30{x^2}\\
 = 30{x^2}\left( {{x^2} - 2x + 1} \right)\\
 = 30{x^2}{\left( {x - 1} \right)^2} \ge 0\\
f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 0}\\
{x = 1}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số đồng biến trên R.

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 81 trang 64 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON