YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 97 trang 67 SGK Toán 12 NC

Bài tập 97 trang 67 SGK Toán 12 NC

Xét phương trình \({x^3} + 3{x^2} = m\)

(A) Với m = 5, phương trình đã có ba nghiệm;

(B) Với m = -1, phương trình có hai nghiệm.

(C) Với m = 4, phương trình đã có ba nghiệm phân biệt;

(D) Với m = 2, phương trình đã có ba nghiệm phân biệt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 

Vẽ đồ thị hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2}\)

\(\begin{array}{l}
y' = 3{x^2} + 6x;y' = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 2;y\left( { - 2} \right) = 4}\\
{x = 0;y\left( 0 \right) = 0}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

m = 2: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 97 trang 67 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON