ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 97 trang 67 SGK Toán 12 NC

Bài tập 97 trang 67 SGK Toán 12 NC

Xét phương trình \({x^3} + 3{x^2} = m\)

(A) Với m = 5, phương trình đã có ba nghiệm;

(B) Với m = -1, phương trình có hai nghiệm.

(C) Với m = 4, phương trình đã có ba nghiệm phân biệt;

(D) Với m = 2, phương trình đã có ba nghiệm phân biệt.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

 

Vẽ đồ thị hàm số \(y = {x^3} + 3{x^2}\)

\(\begin{array}{l}
y' = 3{x^2} + 6x;y' = 0\\
 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 2;y\left( { - 2} \right) = 4}\\
{x = 0;y\left( 0 \right) = 0}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

m = 2: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

Chọn (D).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 97 trang 67 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1