YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 92 trang 66 SGK Toán 12 NC

Bài tập 92 trang 66 SGK Toán 12 NC

Giá trị lớn nhất của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt { - {x^2} - 2x + 3} \) là:

(A) 2

(B) \(\sqrt 2 \)

(C) 0

(D) 3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

TXĐ: D = [−3;1]

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = \frac{{ - 2x - 2}}{{2\sqrt { - {x^2} - 2x + 3} }}\\
 =  - \frac{{x + 1}}{{\sqrt { - {x^2} - 2x + 3} }}\\
f'\left( 0 \right) \Leftrightarrow x =  - 1f\left( { - 1} \right) = 2
\end{array}\)

 \(\mathop {\max }\limits_{x \in \left[ { - 3;1} \right]} f\left( x \right) = 2\)

Chọn (A).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 92 trang 66 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON