ON
YOMEDIA

Thành Tính's Profile

 Thành Tính

Thành Tính

01/01/1970

Số câu hỏi 141
Số câu trả lời 163
Điểm 363
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (190)

  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 19 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 19 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 20 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 20 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 20 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 20 giờ
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 giờ

 

1=>1