YOMEDIA

Thành Tính's Profile

 Thành Tính

Thành Tính

17/02/1998

Số câu hỏi 1081
Số câu trả lời 1040
Điểm 1240
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (235)

  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON