ON
ADMICRO

Thành Tính's Profile

 Thành Tính

Thành Tính

01/01/1970

Số câu hỏi 670
Số câu trả lời 681
Điểm 881
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (708)

  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 ngày
  • Thành Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 ngày

 

1=>1