YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 94 trang 66 SGK Toán 12 NC

Bài tập 94 trang 66 SGK Toán 12 NC

Gọi (C) là đồ thị của hàm số \(y = \frac{{{x^2} + 3}}{{3 + 5x - 2{x^2}}}\)

(A) Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị (C).

(B) Đường thẳng \(x =  - \frac{1}{2}\) là tiệm cận đứng của đồ thị (C).

(C) Đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị (C).

(D) Đường thẳng x = -x +1 là tiệm cận xiên của đồ thị (C).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(3 + 5x - 2{x^2} = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - \frac{1}{2}}\\
{x = 3}
\end{array}} \right.\)

Tiệm cận đứng \(x =  - \frac{1}{2}\)

Chọn (B).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 94 trang 66 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON