YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 tr 47 sách GK Toán GT lớp 12

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số \(y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x-5\) là đường thẳng:

(A) Song song với đường thẳng x = 1;

(B) Song song với trục hoành;

(C) Có hệ số góc dương;

(D) Có hệ số góc bằng -1.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Hàm số \(y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x-5\) có: 

\(y'=x^2-4x+3 \)

\(y'=0\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=1\\ x=3 \end{matrix}\right.\)

y'' = 2x-4; y''(3) = 2 > 0. Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x = 3.

Vậy tọa cực tiểu là M(3;-5).

f'(3) = 0 nên tiếp tuyến tại M có phương trình y = - 5.

⇒ Chọn đáp án B.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 47 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1