ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.88 trang 42 SBT Toán 12

Giải bài 1.88 tr 42 SBT Toán 12

Cho hàm số \(y = \frac{{x - 2}}{{x + 3}}\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(( - \infty ; + \infty ).\)

C. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(( - \infty ; + \infty ).\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

TXĐ: D = R∖{−3}

Ta có: \(y' = \frac{{1.3 - 1.\left( { - 2} \right)}}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} = \frac{5}{{{{\left( {x + 3} \right)}^2}}} > 0,\forall x \ne  - 3\)

Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞;−3) và (−3;+∞) hay hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.88 trang 42 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1