YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 98 trang 67 SGK Toán 12 NC

Bài tập 98 trang 67 SGK Toán 12 NC

Đồ thị hàm số \(y = \frac{{x - 2}}{{2x + 1}}\)

(A) Nhận điểm \(\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\) làm tâm đối xứng.

(B) Nhận điểm \(\left( { - \frac{1}{2};2} \right)\) làm tâm đối xứng.

(C) Không có tâm đối xứng.

(D) Nhận điểm \(\left( {\frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\) làm tâm đối xứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tiệm cận đứng: \(x =  - \frac{1}{2}\)

Tiệm cận ngang: \(y =  \frac{1}{2}\)

Giao điểm hai tiệm cận \(I\left( { - \frac{1}{2};\frac{1}{2}} \right)\) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

Chọn (A).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 98 trang 67 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON