YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 91 trang 65 SGK Toán 12 NC

Bài tập 91 trang 65 SGK Toán 12 NC

Giá trị lớn nhất của hàm số 

\(f\left( x \right) = 2{x^3} + 3{x^2} - 12x + 2\) 

trên đoạn [−1;2] là:

(A) 6

(B) 10

(C) 15

(D) 11.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = 6{x^2} + 6x - 12\\
f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 1 \in \left[ { - 1;2} \right]\\
x =  - 2 \in \left[ { - 1;2} \right]
\end{array} \right.\\
f\left( { - 1} \right) = 15;f\left( 1 \right) =  - 5,f\left( 2 \right) = 6
\end{array}\)

Vậy \(\mathop {\max }\limits_{x \in \left[ { - 1;2} \right]} f\left( x \right) = 15\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 91 trang 65 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON