YOMEDIA

Bài tập 95 trang 66 SGK Toán 12 NC

Bài tập 95 trang 66 SGK Toán 12 NC

Gọi (C) là đồ thị của hàm số \(y = \frac{{{x^2} + x + 2}}{{ - 5{x^2} - 2x + 3}}\)

(A) Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của (C).

(B) Đường thẳng y = x - 1 là tiệm cận xiên của (C).

(C) Đường thẳng \(y =  - \frac{1}{5}\) là tiệm cận ngang của (C).

(D) Đường thẳng \(y =  - \frac{1}{2}\) là tiệm cận ngang của (C).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y = \frac{1}{5}\). Tiệm cận ngang \(y =  - \frac{1}{5}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 95 trang 66 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA