YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 95 trang 66 SGK Toán 12 NC

Bài tập 95 trang 66 SGK Toán 12 NC

Gọi (C) là đồ thị của hàm số \(y = \frac{{{x^2} + x + 2}}{{ - 5{x^2} - 2x + 3}}\)

(A) Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của (C).

(B) Đường thẳng y = x - 1 là tiệm cận xiên của (C).

(C) Đường thẳng \(y =  - \frac{1}{5}\) là tiệm cận ngang của (C).

(D) Đường thẳng \(y =  - \frac{1}{2}\) là tiệm cận ngang của (C).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } y = \frac{1}{5}\). Tiệm cận ngang \(y =  - \frac{1}{5}\)

Chọn (C).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 95 trang 66 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON