YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC

Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC

Số điểm cực trị của hàm số \(y = {x^4} - 2{x^2} - 3\) là 

(A) 0              

(B) 1         

(C) 3             

(D) 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y' = 4{x^3} - 4x = 4x\left( {{x^2} - 1} \right)\\
y' = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 0}\\
{x = 1}\\
{x =  - 1}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số đạt 3 cực trị.

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 65 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON