ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC

Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC

Hàm số \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2} - 9x + 11\)

(A) Nhận điểm x = -1 làm điểm cực tiểu;

(B) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực đại;

(C) Nhận điểm x = 1 làm điểm cực đại;

(D) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{l}
f'\left( x \right) = 3{x^2} - 6x - 9\\
f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  - 1}\\
{x = 3}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 3.

Chọn D.

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 83 trang 64 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1