AMBIENT

Bài tập 4 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 47 sách GK Toán GT lớp 12

Hàm số \(y=\frac{2x-5}{x+3}\) đồng biến trên:

(A) \(\mathbb{R}\)

(B) \((-\infty ;3)\)

(C) \((-3;+\infty)\)

(D) \(R\setminus \left \{ -3 \right \}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Hàm số \(y=\frac{2x-5}{x+3}\) có \(y'=\frac{11}{(x+3)^2}>0, \forall x\neq -3\) 

Bảng biến thiên bài 4 trang 47 SGK Giải tích 12

Vậy hàm số này đồng biến trên mỗi khoảng \((-\infty ;-3)\) và \((-3;+\infty)\).

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 47 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
 • My Hien

  cho hàm số y = m.x3 - 2x2 + 3mx +2016 . tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số luôn nghịc biến?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Mọi người giúp mình câu này với! Mình cảm ơn!

  Gọi K là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sin2x + \(\sqrt{2}\)sin(x+\(\dfrac{\pi}{4}\)) - 2 = m có đúng hai nghiệm thuộc khoảng (0;\(\dfrac{3\pi}{4}\)). Tìm K ??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Nếu hàm số f(x) đồng biến trên khoảng (-1;2) thì hàm số y=f(x+2) đồng biến trên khoảng nào?

  A. (-1;2)

  B. (1;4)

  C. (-3;0)

  D. (-2;4)

  giúp em với

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thu Hang

  Câu 1: Tìm điểm M thuộc đò thị(c): \(y= x^3-3x^2-2\) biết hệ số góc của tiếp tuyến với (c) tại M bằng 9

  A.M(1;-6),M(-3;-2) B.M(-1;-6),M(3;-2) C.M(-1;-6),M(-3;-2) D.M(1;6),M(3;2)

  Câu 2: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số \(y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+4\) biết tiếp tuyến song song với đt d:y= \(3x-\frac{20}{3}\) là:

  A.y=3x+4;y=\(3x-\frac{20}{3}\) B.y=3x-4;y=\(3x-\frac{40}{3}\) C.y=3x+4 D.y=3x-4

  Câu 3: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (0;10) đẻ đường thẳng d:y=-x+m cắt đò thị hàm số \(y=\frac{2x+1}{x-1}\)tại hai điểm phan biệt

  A.5 B.6 C.7 D.8

  Câu 4: Đặt a=log126, b=log12 7. Hãy biểu diễn log27 theo a và b

  \(A.\frac{a}{b+1} B.\frac{b}{1-a} C.\frac{a}{b-1} D.\frac{b}{a+1}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>