RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 47 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 47 sách GK Toán GT lớp 12

Hàm số \(y=\frac{2x-5}{x+3}\) đồng biến trên:

(A) \(\mathbb{R}\)

(B) \((-\infty ;3)\)

(C) \((-3;+\infty)\)

(D) \(R\setminus \left \{ -3 \right \}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Hàm số \(y=\frac{2x-5}{x+3}\) có \(y'=\frac{11}{(x+3)^2}>0, \forall x\neq -3\) 

Bảng biến thiên bài 4 trang 47 SGK Giải tích 12

Vậy hàm số này đồng biến trên mỗi khoảng \((-\infty ;-3)\) và \((-3;+\infty)\).

⇒ Chọn đáp án D.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 47 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)