YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 84 trang 65 SGK Toán 12 NC

Bài tập 84 trang 65 SGK Toán 12 NC

Hàm số \(y = {x^4} - 4{x^3} - 5\)

(A) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu.

(B) Nhận điểm x = 0 làm điểm cực đại

(C) Nhận điểm x = 3 làm điểm cực đại

(D) Nhận điểm x = 0 làm điểm cực tiểu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
y' = 4{x^3} - 12{x^2} = 4{x^2}\left( {x - 3} \right)\\
y' = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x = 0}\\
{x = 3}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 3.

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 84 trang 65 SGK Toán 12 NC HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON