ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.84 trang 41 SBT Toán 12

Giải bài 1.84 tr 41 SBT Toán 12

Hàm số \(y =  - \frac{{{x^4}}}{2} + 1\) đồng biến trên khoảng:

A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)           

B. \(\left( {0; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - 3;4} \right)\)             

D. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có: \(y' =  - 2{x^3} = 0 \Leftrightarrow x = 0\)

\(y' > 0 \Leftrightarrow x < 0\) nên hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\).

Chọn A.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.84 trang 41 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1