ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.89 trang 42 SBT Toán 12

Giải bài 1.89 tr 42 SBT Toán 12

Tọa độ giao điểm của đồ thị các hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 2x - 3}}{{x - 2}}\) và y = x+1 là:

A. (2;2)               

B. (2;−3)

C. (−1;0)             

D. (3;1)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phương trình hoành độ giao điểm: \(\frac{{{x^2} - 2x - 3}}{{x - 2}} \Leftrightarrow x + 1\)

\(\begin{array}{l}
 \Leftrightarrow {x^2} - 2x - 3 = \left( {x + 1} \right)\left( {x - 2} \right)\\
 \Leftrightarrow {x^2} - 2x - 3 = {x^2} - x - 2\\
 \Leftrightarrow  - x - 1 = 0 \Leftrightarrow x =  - 1\left( {TM} \right)
\end{array}\)

Với x = −1 thì y = 0.

Vậy tọa độ giao điểm là (−1;0).

Chọn C.

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.89 trang 42 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1