YOMEDIA

Bài tập 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 tr 145 sách GK Toán GT lớp 12

Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số:

Kí hiệu: K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.

Cho hàm số \(y=f(x)\) xác định trên K.

  • Hàm số \(y=f(x)\) đồng biến (tăng) trên K nếu \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1},{x_2} \in K}\\ {{x_1} < {x_2}} \end{array}} \right. \Rightarrow f({x_1}) < f({x_2})\).
  • Hàm số \(y=f(x)\) nghịch biến (giảm) trên K nếu \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_1},{x_2} \in K}\\ {{x_1} < {x_2}} \end{array}} \right. \Rightarrow f({x_1}) > f({x_2})\).

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 145 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA