YOMEDIA

Nhi Nhi's Profile

 Nhi Nhi

Nhi Nhi

17/02/1998

Số câu hỏi 1069
Số câu trả lời 1074
Điểm 1193
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (280)

  • Nhi Nhi: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tháng
  • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhi Nhi: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nhi Nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON