YOMEDIA

Hỏi đáp về Ôn tập cuối năm - Giải tích 12

Nếu gặp khó khăn trong quá trình giải tập, hay có những bài tập hay cần chia sẻ liên quan đến chương trình Toán 12, cũng như các bài toán Giải tích luyện thi THPT Quốc gia, các em hãy đặt câu hỏi ở đây, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ trả lời cho các em trong thời gian sớm nhất.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (34 câu):

 • Cadá Thị Thu Trang Cách đây 5 tháng

  Câu 1. Viết phương trình mặt phẳng \( \alpha\) đi qua ba điểm A, B, C, biết A = (1;2;3), B=(3;2;-5) và C=(4;-2;0)

  Câu 2. Viết phương trình mặt cầu tâm I = (1;-1;3) và tiếp xúc với mặt phẳng (anh pha): 2x 2y-z 2019=0

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Sơn Ca Cách đây 5 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 5 tháng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Thủy Cách đây 7 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Vũ Kỳ Trang Cách đây 1 năm
  1 hình

  01/01/1970 |    7 Trả lời

  Theo dõi (0)
  7
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngà Nguyễn Cách đây 1 năm
  Một hộp có chứa 3 bi đỏ,2bi xanh,n bi vàng (các viên bi có kích thước như nhau;n số nguyên dương).Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp.Biết xác xuất để trong 3 viên bi lấy được có đủ 3 màu là 9/28.Tính xác xuất P để trong 3 viên bi lấy được ít nhất 1 viên bi xanh

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (2)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phờ Hát Cách đây 1 năm
  1 hình

  01/01/1970 |    11 Trả lời

  Theo dõi (1)
  11
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phí Văn Phúc Cách đây 1 năm
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh Đậm Cách đây 1 năm
  b R bằngcho số phức Z có môđun bằng 8.cho số phức Z có môđun bằng 8. biết tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức w = 2z 4-3i là đường tròn tâm I(a,b), bán kính R. tổng a b R bằngbiết tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức w = 2z 4-3i là đường tròn tâm I(a,b), bán kính R. tổng a b R bằng

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 2 năm

  Bài 1:Trong mặt phẳng với hệ toạ độác đường thẳng:

  \(d_1:x+y+3=0\)

  \(d_2:x-y-4=0\)

  \(d_3:x-2y=0\)

  Tìm toạ độ điểm M nằm trên đường thẳng \(d_3\) sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng \(d_1\) bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng \(d_2\)

  Bài 2: Tìm hệ số của số hạng chứa \(x^{26}\) trong khai triển nhị thứ Niutơn của \(\left(\dfrac{1}{x^4}+x^7\right)^n\), biết rằng \(C^1_{2n+1}+C_{2n+1}^2+....+C_{2n+1}=2^{20}-1\)

  ( n nguyên dương, \(C_n^k\) là tổ hợp chập k của n phần tử)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach dang Cách đây 2 năm

  Có 100 triệu muốn gửi tiết kiệm 3 năm .Ban lựa chọn để gửi tiền vào ngân hàng A và B.Bạn sẽ chọn ngân hàng nào vì sao

  a)Ngân hàng A lai trả theo năm và lai suất 8%/năm

  b)Ngân hàng B lai trả theo năm và được cong dồn vào tiền vốn lai suất 7,5% một năm

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thuy Kim Cách đây 2 năm

  cho hình chóp SABC có SA,SB,SC tạo với đáy góc 60 độ , biết BC =a ,góc BAC =45 độ , tính khoảng cách từ S đến ABC

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 2 năm

  Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình 9x - m.3x+1 + 3m2 - 75 = 0 có hai nghiệp phân biệt . Hỏi S có bao nhiêu phân tử ?

  A .8

  B .4

  C .19

  D . 5

  ( giúp mình giải chi tiết với nhé )

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu thủy Cách đây 2 năm

  Rút gọn:

  a. \(\sqrt{3\text{± }2\sqrt{2}}\)

  b.\(\sqrt{8\text{± }2\sqrt{7}}\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Trang Cách đây 2 năm

  Tìm GTNN của biểu thức:

  \(A=x^2-3x+5\) với \(x\text{≥ }2\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu phương Cách đây 2 năm

  An và Bình cùng chơi lăn vòng , vòng của An có bán kính 6dm , vòng của Bình có bán kính 4dm .Vòng của An lăn từ điểm A đến điểm B hết 210 vòng .Hỏi vòng của Bình lăn từ điểm A đến điểm B hết bao nhiêu vòng ?bucminh

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lệ Diễm Cách đây 2 năm

  \(3x^2+2x-1=0\)

  help me

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tran Sa Cách đây 3 năm

  Mã câu hỏi 45068 và 45118 đều có dạng như nhau sao phần lời giải lại khác nhau nhỉ?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (1)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 4 năm

  Cho a, b, c là độ dài của tam giác thỏa mãn \((a+b-c)(a-b+c)(b+c-a)=1\). Chứng minh rằng \((\frac{a+b+c}{3})^{5}\geq \frac{a^{2}+b^{2}+c^{2}}{3}\)

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 4 năm

  Cho a , b , c là 3 số thực dương thỏa mãn \(a^2+b^2+c^2=1\), tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(P=\frac{1}{a^4+a^2b^2}+\frac{1}{b^4+a^2b^2}+\frac{32}{(1+c)^3}\)

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Sơn Cách đây 4 năm

  Giải hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix} 3xy(1+\sqrt{9y^{2}+1})=\frac{1}{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}\\x^{3}(9y^{2}+1)+4(x^{2}+1).\sqrt{x}=10 \end{matrix}\right.\)

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Hải Cách đây 4 năm

  Giải hệ phương trình sau:

  \(\left\{\begin{matrix} 2y^{3}+12y^{2}+25y+18=92x+9\sqrt{x+4}\\ \sqrt{3x+1}+3x^{2}-14x-8=\sqrt{6-4y-y^{2}} \end{matrix}\right.\)

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 4 năm

  Hôm nay thầy em giao bài này về nhà mà em không có biết làm, mn giúp em vs!

  Giải hệ phương trình: \(\left\{\begin{matrix}x^{3}-y^{3}+3y^{2}-3x-2=0 \\ x^{2}+\sqrt{1-x^{2}}-3\sqrt{2y-y^{2}}+2=0 \end{matrix}\right.\)

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn Cách đây 4 năm

  Mình giải ra đáp số rồi mà không biết đúng hay sai nữa, khó quá.

  a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: \(y=\frac{2x+1}{x+2}\)
  b. Tìm m để đồ thị hàm số \(y=-x^3+3mx^2+m\) có đường thẳng nối các điểm cực trị cắt đường tròn (C): x2 + y2 +2x +2y – 1 = 0 theo một dây có độ dài lớn nhất.

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai Cách đây 4 năm

  Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn \(\sqrt{1+2a^{2}}+\sqrt{1+2b^{2}}+\sqrt{1+2c^{2}}=5\)

  Chứng minh rằng \(4\sqrt{2}a^{3}+b^{6}+c^{6}\leq 64\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1