ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 tr 146 sách GK Toán GT lớp 12

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình: 

\(s(t)=\frac{1}{4}t^4-t^3+\frac{t^2}{2}-3t\)

trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét.

a) Tính v(2), a(2) biết v(t), a(t) lần lượt là vận tốc, gia tốc của chuyển động đã cho.

b) Tìm thời điểm t mà tại đó vận tốc bằng 0.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Phương pháp:

Lấy đạo hàm phương trình chuyển động, ta được phương trình vận tốc của chuyển động. Tương tự lấy đạo hàm phương trình vận tốc, ta được phương trình gia tốc của chuyển động.

Lời giải:

Ta có lời giải câu a, b, c bài 4 như sau:

Câu a:

Ta có vận tốc: v(t) =s'(t) = t3 - 3t2 + t - 3 với t = 2 thì v(2) = -5 (m/s).

Gia tốc: a(t) = v'(t) = 3t2 - 6t + 1, với t = 2 thì a(2) = 1 (m/s2).

Câu b:

v(t) = 0 ⇔ t3 - 3t2 + t - 3 = 0 ⇔ (t2 + 1)(t - 3) = 0 ⇔ t = 3(s).

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 146 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1