ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 145 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 tr 145 sách GK Toán GT lớp 12

Nêu tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit, mối liên hệ giữa đồ thị các hàm số mũ và hàm số logarit cùng cơ số.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Tính chất hàm số mũ:

  • Tập xác định: \(\mathbb{R}.\)
  • Tập giá trị: \((0;+\infty )\)
  • Với \(a>1\) hàm số \(y=a^x\) đồng biến trên \(\mathbb{R}.\)
  • Với \(0<a<1\) hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}.\)
  • Đồ thị hàm số mũ nhận trục \(Ox\) làm tiệm cận ngang.

Tính chất hàm số Lôgarit:

  • Tập xác định: \(\left( {0; + \infty } \right).\)
  • Tập giá trị: \(\mathbb{R}.\)
  • Với \(a>1\): \(y=\log_ax\) là hàm số đồng biến trên \(\left( {0; + \infty } \right).\)
  • Với \(0<a<1\): \(y=\log_ax\) là hàm số nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right).\)
  • Với \(x_1>0,x_2>0\): \(\log_ax_1=\log_ax_2\Leftrightarrow x_1=x_2\).

Mối liên hệ giữa đồ thị các hàm số mũ và hàm số logarit cùng cơ số:

Đồ thị hàm số \(y=a^x\) và đồ thị hàm số \(y=\log_ax\) (cùng cơ số a) luôn đối xứng nhau qua đường thẳng y=x như hình vẽ sau:

Hình vẽ bài 7 trang 145 SGK Giải tích 12

 

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 145 SGK Giải tích 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1