YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 58 sách GK Hóa lớp 8

Biết rằng kim loại magie Mg tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra khí hiđro H2 và chất magie sunfat MgSO4.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử magie lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Phương trình hóa học của phản ứng:

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Câu b:

Số phân tử Mg : số phân tử H2SO4 : số phân tử MgSO4 : số phân tử H2 đều là tỉ lệ 1 : 1.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON