YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho Na cháy trong oxi không khí?

Câu 1: Lập PTHH cho các sơ đồ sau:

a. Na + O2 ----> Na20

b. Fe + HCl ----> FeCl2 + H2

c. NaOH + Al (NO3)3 ----> NaNO3 + Al(OH)3

d. Fe (OH)3 -----> Fe2 O3 + H2O

Câu 2 : Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố có trong phân tử CO2?

Câu 3: Công thức hóa học của canxi cacbonat có dạng là: Cax Cy Oz .Thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong canxi cacbonat là: 40% Ca; 12% C và 48 % O. Xác định công thức hóa học của canxi cacbonat, biết khối lượng mol của hợp chất là 100 g/mol?

Câu 4: Đốt cháy 14 g Fe trong khí oxi (O2) tạo ra sắt từ oxít (Fe3O4)

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng?

b. Tính thể tích khí oxi đã dùng ở đktc ?

c. Tính khối lượng sắt từ oxit thu được ?

Biết S : 32 ; O :16 ; Fe : 56; Ca : 40 ; C : 12

GIÚP MK VỚI

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Câu 1: Lập PTHH cho các sơ đồ sau:

  a. \(4Na+O_2\underrightarrow{t^0}2Na_2O\)

  b. \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

  c. \(3NaOH+Al\left(NO_3\right)_3\rightarrow3NaNO_3+Al\left(OH\right)_3\)

  d. \(2Fe\left(OH\right)_3\rightarrow Fe_2O_3+3H_2O\)

  Câu 2 : Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố có trong phân tử CO2?

  \(M_{CO_2}=12+2.16=44\left(g/mol\right)\)

  \(\%m_C=\dfrac{12}{44}.100\%=27,3\%\)

  \(\%m_O=100\%-27,3\%=72,7\%\)

  Câu 3: Công thức hóa học của canxi cacbonat có dạng là: Cax Cy Oz .Thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong canxi cacbonat là: 40% Ca; 12% C và 48 % O. Xác định công thức hóa học của canxi cacbonat, biết khối lượng mol của hợp chất là 100 g/mol?

  \(m_{Ca}=\dfrac{40\%.100}{100}=40\left(g\right)\Rightarrow n_{Ca}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{40}{40}=1\left(mol\right)\)

  \(m_C=\dfrac{12\%.100}{100}=12\left(g\right)\Rightarrow n_C=\dfrac{m}{M}=\dfrac{12}{12}=1\left(mol\right)\)

  \(m_O=100-12-40=48\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_O=\dfrac{m}{M}=\dfrac{48}{16}=3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow CTHH:CaCO_3\)

    bởi Steven The 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON