AMBIENT

K2MnO4+MnO2+H2O?

-->

Cân bằng PTHH KMnO4 --> K2MnO4+MnO2+H2O?

bởi Nguyễn Phương Khanh 08/05/2019

Cân bằng

1.KMnO4 --> K2MnO4+MnO2+H2O

2.C3H8O+O2 -->

3.CaHbOc + O2 -->

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1.

  2KMnO4 --> K2MnO4+MnO2+H2O

  2.

  2C3H8O+9O2 --> 6CO2 + 8H2O

  3.

  CaHbOc + O2 --> cái này mình nghĩ ko có

  bởi Minh Dung Ngọc 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>