AMBIENT

Viết PTHH khi dẫn khí CO qua bình đựng Fe2O3 nung nóng?

bởi bach hao 14/05/2019

hoàn thành các PTHH sau và cho biết mỗi loại pứng thuộc loại nào

aAl+O2->Al2O3

bAl+H2SO4->Al2(SO4)3+H2

cKClO3->KCl+O2

dFe3O4+CO->Fe+CO2

eFe2O3+H2->Fe+H20

gCuO+?->?+H2O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 4Al+3O2--->2Al2O3(P/ứ hóa hợp)

  2Al+3H2SO4--->Al2(SO4)3+3H2(p/ứ thế)

  2KClO3--->2KCl+3O2(p/ứ phân hủy)

  Fe3O4+4CO--->2Fe+4CO2(p/ứ khử)

  Fe2O3+3H2--->2Fe+3H20(p/ứ khử)

  CuO+2HCl--->CuCl2+H2O(p/ứ thế)

  bởi Nguyễn Cầm 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>