Viết PTHH khi cho photpho đỏ tác dụng với khí oxi?

bởi Mai Đào 08/05/2019

Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P\(_2\)O\(_5\)

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

Câu trả lời (1)

 • a) Phương trình hóa học của phản ứng :

  4P + 5O2 \(\rightarrow\) 2 P2O5

  b) Tỉ lệ

  Số phân tử P : số phân tử O2 : số phân tử P2O5 = 4 : 5 : 2


  bởi Hoàng Hào 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan