AMBIENT

Cân bằng PTHH: KOH + Al (NO3)3 -> Al(OH)3 + KNO3?

bởi Nguyễn Anh Hưng 13/05/2019

Cân bằng các PTHH sau:

a) KOH + Al (NO3)3 -> Al(OH)3 + KNO3

b) Fe(OH)3 -> Fe2O3 + H2O

c) Fe (OH)3 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 +H2O

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) 3KOH + Al(NO3)3 \(\rightarrow\) Al(OH)3 + 3KNO3

  b) 2Fe(OH)3 \(\rightarrow\) Fe2O3 + 3H2O

  c) 2Fe(OH)3 +3H2SO4 \(\rightarrow\) Fe2(SO4)3 + 6H2O

  chúc bn học tốt

  bởi Nguyễn Thị Kim Nguyên 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>