YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 58 sách GK Hóa lớp 8

Yêu cầu làm như bài tập 2 theo sơ đồ của các phản ứng sau:

a) HgO → Hg + O2.

b) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Phương trình hóa học của phản ứng:

a) 2HgO → 2Hg + O2.

Số phân tử HgO : số phân tử Hg : số phân tử O2 là 2 : 2 :1.

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O là 2 : 1 : 3.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 58 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF