AMBIENT

Viết PTHH khi cho NH4NO3 tác dụng với Ca(OH)2?

bởi Mai Vàng 02/05/2019

Hoàn thành các PTHH sau:

\(NH_4NO_3+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow...+...+...\)

\(\left(NH_4\right)_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow...+...+...\)

\(\left(NH_4\right)_3PO_4+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow...+...+...\)

\(\left(NH_4\right)_3PO_4+KOH\rightarrow...+...+...\)

\(\left(NH_4\right)_2CO_3+KOH\rightarrow...+...+...\)

\(\left(NH_4\right)_2CO_3+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow...+...+...\)

Giúp em với!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2NH4NO3 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) Ca(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

  (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaSO4 + 2NH3 + H2O

  2(NH4)3PO4 + 3Ca(OH)2 \(\rightarrow\) Ca3(PO4)2 + 6NH3+ 6H2O

  (NH4)3PO4 + 3KOH \(\rightarrow\) K3PO4 + 3NH3 + 3H2O

  2(NH4)2CO3 + 4KOH \(\rightarrow\) 2K2CO3 + 2NH3 + 7H2O

  (NH4)2CO3 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) 2NH3 + 2H2O + CaCO3

  bởi Phạm Nam 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA