Viết PTHH khi cho N2O5 tác dụng với H2O?

bởi Nguyễn Tiểu Ly 14/05/2019

Cho các chất có công thức hoá học sau: CH4, CuO, Fe, N2O5, Fe2O3. Chất nào tác dụng với khí hidro, oxi và nước ở nhiệt độ thích hợp. Viết các PTHH xảy ra

Câu trả lời (1)

 • \(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^0}CO_2+2H_2O\)

  \(CuO+H_2\underrightarrow{t^0}Cu+H_2O\)

  \(3Fe+2O_2\underrightarrow{t^0}Fe_3O_4\)

  \(N_2O_5+H_2O\rightarrow2HNO_3\)

  \(Fe_2O_3+3H_2\rightarrow2Fe+3H_2O\)

  bởi Phan Anh Chiến 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan