AMBIENT

Viết phương trình hóa học khi cho CO2 tác dụng với KOH?

bởi Tra xanh 13/05/2019

1. Viết phương trình của các phản ứng xảy ra ( nếu có ) khi cho khí CO2 lần lượt tác dụng với :
a) \(Cu\left(OH\right)_2\) ; b) \(KOH\) ; c) \(Fe\left(OH\right)_3\) ; d) \(Ba\left(OH\right)_2\)
2. Viết phương trình của các phản ứng nhiệt phân các chết sau (nếu có) :
NaOH ; Ba(OH)2 ; Mg(OH)2 ; Fe(OH)2 ; Al(OH)3 .
3. Viết các phương trình thực hiện dãy chuyển đổi háo học sau :
CaCO3 \(\underrightarrow{\left(1\right)}\) CaO \(\underrightarrow{\left(2\right)}\) Ca(OH)2 \(\underrightarrow{\left(3\right)}\) CaCO3
Từ CaO \(\underrightarrow{\left(4\right)}\) CaCl2
Từ Ca(OH)2 \(\underrightarrow{\left(5\right)}\) Ca(NO3)2
4. Tính thể tích dd NaOH 1M cần dùng vừa đủ để trung hòa hết 100ml dd hỗn hợp gồm HCl 1M và H2SO4 1M
5. Hãy trình bày cách phân biệt các dd riêng biệt (không nhãn) sau = phương pháp hóa học : HCl ; H2SO4 loãng , NaOH , Ba(OH)2 . Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có).
Giúp vs ạ ✽
Thanks nhiều ❤

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Câu 1: chỉ xảy ra với trường hợp b và d. Mỗi trường hợp có 3 khả năng xảy ra:

  b) -Gọi T=\(\dfrac{n_{KOH}}{n_{CO_2}}\)

  -Trường hợp 1: T\(\ge1\) chỉ tạo muối axit:

  CO2+KOH\(\rightarrow\)KHCO3

  -Trường hợp 2: 1<T<2 tạo 2 muối:

  CO2+2KOH\(\rightarrow\)K2CO3+H2O

  CO2+KOH\(\rightarrow\)KHCO3

  -Trường hợp 3: T\(\ge2\) chỉ tạo muối trung hòa:

  CO2+2KOH\(\rightarrow\)K2CO3+H2O

  d) T=\(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ba\left(OH\right)_2}}\)

  -Trường hợp 1: T\(\ge1\) chỉ tạo muối trung hòa:

  CO2+Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaCO3+H2O

  -Trường hợp 2: 1<T<2 tạo 2 muối:

  CO2+Ba(OH)2\(\rightarrow\)BaCO3+H2O

  2CO2+Ba(OH)2\(\rightarrow\)Ba(HCO3)2

  -Trường hợp 3: T\(\ge2\) chỉ tạo muối axit:

  2CO2+Ba(OH)2\(\rightarrow\)Ba(HCO3)2

  bởi Nguyễn Thị Hồng Vân 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>