AMBIENT

Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Mai Vàng 17/05/2019

Cho 13g Zn tác dụng hết với dung dịch Hcl 2M

a) viết pt hoá học và tính thể tích khí thu được ở đktc

b) tính thể tích dung dịch Hcl 2M đã dùng

c) nếu dùng H2SO4 24,5% thay cho dung dịch Hcl 2M thì tốn hết bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 24,5% để hoà tan hết lượng Zn trên

BẠN NÀO GIỎI HOÁ GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH SẮP THI RỒI Ạ! CẢM ƠN

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH :

  Zn + 2HCl \(\rightarrow\) ZnCl2 + H2

  Ta có : nZn = \(\dfrac{m_Zn}{M_Zn}\) = \(\dfrac{13}{65}\) = 0,2 (mol)

  Theo PTHH, ta có: nH2 = nZn = 0,2 (mol)

  \(\Rightarrow\) VH2 = nH2 . 22,4 = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)

  Vậy thể tích khí thu được là 4,48l

  b) Theo PTHH, ta có:

  nHCl = 2.nZn = 2. 0,2 = 0,4 (mol)

  VHCl = \(\dfrac{n}{C_M}\) = \(\dfrac{0.4}{2}\) = 0,2 (l)

  Vậy thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là 0,2 lít

  c) PTHH (2) là:

  Zn + H2SO4 \(\rightarrow\)ZnSO4 + H2

  Theo PTHH (2) ta có: nZn = nH2SO4(ct) = 0,2 (mol)

  \(\Rightarrow\) mH2SO4(ct) = n. M = 0,2 . 98 = 19,6 (g)

  Ta có : mH2SO4(dd) = \(\dfrac{m_ct . 100 %}{C%}\) = \(\dfrac{19,6 . 100}{24,5}\) = 80 (g)

  Vậy khối lượng dung dịch H2SO4 24,5% cần dùng để hòa tan hết 13g Zn là 80g

  __________Thế nhá ! ___________

  bởi Nguyễn Thu Hằng 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>