YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.3 trang 22 SBT Hóa học 8

Bài tập 16.3 trang 22 SBT Hóa học 8

Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của phản ứng sau:

a) KClO3 → KCl + O2     

b) NaNO3 → NaNO2 + O2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.3

a) 2KClO3 → 2KCl + 3O2

Số phân tử KClO3 : số phân tử KCl : số phân tử O2 = 2 : 2 : 3

b) 2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Số phân tử NaNO3 : số phân tử NaNO2 : số phân tử O2 = 2 : 2 : 1

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.3 trang 22 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF