YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho Al tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao?

Bài tập 1: Thay dấu ? bằng công thức hoá học phù hợp.

a) Al+?\(\rightarrow\)Al2O3.

b) Fe+?\(\rightarrow\)Fe Cl​​​​3.

c) ?+ O2\(\rightarrow\) P2O5.

d) ?+ S\(\rightarrow\) Fe S.

Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a)\(Al+O_2-->Al_2O_3\)

  \(4Al+3O_2->2Al_2O_3\)

  tỉ lệ : 4:3:2

  b) \(Fe+Cl_2--->FeCl_3\)

  \(2Fe+3Cl_2->2FeCl_3\)

  tỉ lệ : 2:3:2

  c) \(P+O_2--->P_2O_5\)

  \(4P+5O_2->2P_2O_5\)

  tỉ lệ : 4:5:2

  d) \(Fe+S->FeS\)

  tỉ lệ 1:1:1

    bởi phuong ngan 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON