AMBIENT

Viết PTHH khi cho Al tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao?

bởi Bảo Lộc 17/05/2019

Bài tập 1: Thay dấu ? bằng công thức hoá học phù hợp.

a) Al+?\(\rightarrow\)Al2O3.

b) Fe+?\(\rightarrow\)Fe Cl​​​​3.

c) ?+ O2\(\rightarrow\) P2O5.

d) ?+ S\(\rightarrow\) Fe S.

Lập phương trình hoá học và cho biết tỉ lệ.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a)\(Al+O_2-->Al_2O_3\)

  \(4Al+3O_2->2Al_2O_3\)

  tỉ lệ : 4:3:2

  b) \(Fe+Cl_2--->FeCl_3\)

  \(2Fe+3Cl_2->2FeCl_3\)

  tỉ lệ : 2:3:2

  c) \(P+O_2--->P_2O_5\)

  \(4P+5O_2->2P_2O_5\)

  tỉ lệ : 4:5:2

  d) \(Fe+S->FeS\)

  tỉ lệ 1:1:1

  bởi phuong ngan 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>