AMBIENT

Xác định A,B,C,D trong chuỗi phản ứng KClO3 ➝ A ➝ B ➝ C ➝ D ➝ Al2(SO4)3?

bởi Mai Anh 13/05/2019

xác định A,B,C,D và hoàn thành ptpư

KClO3➝A➝B➝C➝D➝Al2(SO4)3

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • A là O2 , B là SO2; C là SO3; D là H2SO4 PTHH KCLO3➜KCl+O2 O2+S➜SO2 SO2+O2➜SO3 SO3+H20➜H2SO4 Al+H2SO4 đặc nóng➜AL2(SO4)3+SO2+H20

    bởi Nguyễn Thị Xuân Mai 13/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>