Viết PTHH trong thí nghiệm phân tích hợp chất tạo bởi Cu và O?

bởi Lê Trung Phuong 11/05/2019

Phân tích mẫu hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là đồng và oxi. Kết quả cho thấy thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng trong hợp chất là 88,88%.

a) Viết công thức hóa học của phản ứng trên.

b)Xác định hóa trị của đồng trong hợp chất.

Câu trả lời (1)

 • mình chỉ làm cho bạn phần b thôi còn phần a bạn tự làm nhé:

  %o=100%-%Cu=100%-88,88%=22,22%

  Gọi CTHH cần tìm là CuxOy:

  ​Ta có tỉ lệ x:y=\(\dfrac{88,88}{64}\): \(\dfrac{22,22}{16}\)

  =1,389: 1,389

  =1 :1

  \(\Rightarrow\)x=1, y=1. Nên CTHH cần tìm là CuO

  Vậy hóa trị của đồng trong hợp chất trên là 2

  có gì sai sót mong bạn góp ý cho mình nhéhihihihihihihihi

  bởi Phương Linh 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • bala bala

  Lập phương trình hóa học :

  1. Ba + H3 PO4 ______> ? + H2

  2. C2H6 + O2 ______> CO2 + ?

  3. Fe2O3 + H2 ______> Fe + ?

  4. Cu + AgNO3 ______> ? + Ag

  5. Mn + ? ______> MnCl2

 • Nguyễn Lê Tín

  Cân bằng phương trình phản ứng:

  Mg+O2---->MgO

  Zn+O2---->ZnO

  Cu+O2---->CuO

 • Thanh Truc

  cân = các PTHH sau

  FES2+O2-->FE2O3+SO2

  CXHY+O2-->CO2+H2O

  R+HCL-->RCLn+H2

  CA+H2O--> CA(OH)2+H2

 • thu hằng

  Fe + CuSO\(_4\) ->

  HNO\(_3\) + Al ->

 • Choco Choco

  để hòa tan m gam kẽm cần vừa đủ 50g dung dich HCl 7.3%

  a viết phương trình phản ứng.?

  b tính m ?

  thể tích khí thu được ở đktc ?

  ( biết Zn=65 ; H=1 ; Cl =35.5

 • Đặng Ngọc Trâm

  cân bằng phương trình:

  FeSo2 + O2 SẢN PHẨM So2 + Fe2O3

  Fe(OH)3 SẢN PHẨM Feo3 + H2O

 • Dương Quá

  Lập PTHH của các phản ứng sau

  1. Khí hiđrô tác dụng khí oxi tạo ra nước

  2. Kẽm tác dụng với H2SO4 tạo ra khí hiđrô và kẽm sunfat

  3. Magie tác dụng vs HCl tạo ra khí hiđrô và Magieclorua

 • Chai Chai

  Để đốt cháy hoàn toàn 1kg than đá chứa 96% C và 4% tạp chất không cháy.Tính thể tích khí oxi cần dùng ở đktc và thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc

 • Tram Anh

  Lập các PTHH sau theo các bước: viết sơ đồ phản ứng, viết pthh:

  1. Kali oxit + nước suy ra Kali hiđroxit

  2. Bari oxit + nước suy ra Bari hiđroxit

  3. Kali + axit clohiđric suy ra Kali clorua + hiđro

  4. Magie + axit clohiđric suy ra Magie clorua + hiđro

  5. Nhôm + axit clohiđric suy ra Nhôm clorua + hiđro

  6. Natri + axit sunfuric suy ra Natri sunfat + hiđro

  7. Nhôm + axit sunfuric suy ra Nhôm sunfat + hiđro

  8. Kali + axit clohiđric suy ra Kali clorua + hiđro

  9. Kali + axit clohiđric suy ra Kali clorua + hiđro

  10. Natri + axit photphoric suy ra Natri photphat + hiđro

  11. Canxi + axit photphoric suy ra Canxi photphat + hiđro

  12. Nhôm + axit photphoric suy ra Nhôm photphat + hiđro

  13. Bạc oxit + axit clohiđric suy ra Bạc clorua +nước

  14. Đồng(II)oxit + axit clohiđric suy ra Đồng(II) clorua + nước

  15. Nhôm oxit + axit clohiđric suy ra Nhôm clorua + nước

  16. Sắt từ oxit + axit clohiđric suy ra Sắt(II) photphat + nước

  17. Kali oxit + axit sunfuric suy ra Đồng(II) clorua + nước

  18. Đồng(II)oxit + axit clohiđric suy ra Đồng(II) clorua + nước

  19. Nhôm oxit + axit clohiđric suy ra Nhôm clorua + nước

  20. Sắt từ oxit + axit photphoric suy ra Sắt(II)photphat + Sắt (III) photphat + nước

  21. Natri oxit + axit photphoric suy ra Natri photphat + nước

  22. Magie oxit + axit photphoric suy ra Magie photphat + nước

  23. Sắt (III) oxit + axit photphoric suy ra Sắt(III)photphat + nước

  24. Kali oxit + axit photphoric suy ra Kali sunfat + nước

  25. Nhôm oxit + axit photphoric suy ra Nhôm sunfat + nước

  26. Nhôm cacbua + axit photphoric suy ra Nhôm hiđroxit + nước

  27. Nhôm cacbua + axit clohiđric suy ra Nhôm clorua + metan

  28. Nhôm cacbua + axit clohiđric suy ra Nhôm clorua + metan

  29. Nhôm cacbua + axit clohiđric suy ra Nhôm clorua + metan

  30. Nhôm cacbua + axit clohiđric suy ra Nhôm clorua + metan

  31. Nhôm cacbua + axit clohiđric suy ra Nhôm clorua + metan

 • Lê Chí Thiện

  Hoàn thành các phương trình hóa học

  a) R+O2-----> R2O3

  b) R+HCl-----> RCl +H2

  c)R+Cl2------->RCl3