Viết PTHH khi cho FexOy tác dụng với HCl?

bởi cuc trang 17/05/2019

FexOy+ HCl -> ...+H2O

Fe(OH)+ O2+ H2O -> Fe(OH)3

CnH2n+2+O2-> CO2+ H2O

Câu trả lời (1)

  • FexOy + HCl -> xFeCl2y/x + yH2O

    4Fe(OH)+ O2+ 2H2O -> 4Fe(OH)3

    CnH2n+2 + \(\dfrac{3n+1}{2}\)O2 -> nCO2+ (n+1)H2O

    bởi Nguyen Huynh Minh Thuan 17/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan