YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.7 trang 22 SBT Hóa học 8

Bài tập 16.7 trang 22 SBT Hóa học 8

Hãy chọn hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hóa học sau:

a) ?Al(OH)3 → ? + 3H2O

b) Fe + ?AgNO→ ? + 2Ag

c) ?NaOH + ? → Fe(OH)3 + ?NaCl

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.7

a) 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

b) Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

c) 3NaOH + FeCl→ Fe(OH)+ 3NaCl

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.7 trang 22 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF