YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 58 SGK Hóa học 8

Giải bài 6 tr 58 sách GK Hóa lớp 8

Biết rằng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo hợp chất P2O5.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai chất khác trong phản ứng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a: Phương trình hóa học của phản ứng: 4P + 5O2 → 2P2O5.

Câu b: Số phân tử P : số phân tử oxi : số phân tử P2O5 là 4 : 5 : 2.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 58 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON