Viết PTHHH khi cho P2O5 tác dụng với H2O?

bởi Nguyễn Thị Thanh 14/05/2019

Tìm chất phù hợp rồi cân bằng các PTHH sau:

a) ? + H2O -------> H3PO4

b) N2O5 + ? -----------> HNO3

c) ? + O2 ----------> CO2

d) Al + ? --------------> Al2O3

e) ? + ? ----------> MgO

g) CH4 + ? ----------> CO2 + H2O

h) SO2 + ? -----------> H2SO3

Câu trả lời (1)

 • Tìm chất phù hợp rồi cân bằng các PTHH sau:

  a)P2O5 + 3H2O -------> 2H3PO4

  b) N2O5 + H2O -----------> 2HNO3

  c) C + O2 ----------> CO2

  d)4 Al + 3O2 --------------> 2Al2O3

  e) 2Mg + O2 ----------> 2MgO

  g) CH4 + 2O2 ----------> CO2 + 2H2O

  h) SO2 + H2O -----------> H2SO3

  bởi Đồng Việt Thắng 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan