YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.6 trang 22 SBT Hóa học 8

Bài tập 16.6 trang 22 SBT Hóa học 8

Biết rằng chất natri hidroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.

b) Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 16.6

a) Phương trình hóa học: 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

b) Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử Na2SO4

Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng với 1 phân tử H2SO4

Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 2 phân tử H2O

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.6 trang 22 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF